Lịch sử

Thành lập vào ngày 05/08/1991, Công ty Cổ phần Mirolin là công ty sản xuất và kinh doanh hàng đầu Việt Nam về các thiết bị nội thất nhà tắm cao cấp với chuỗi các showroom có qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.
Thành lập vào ngày 05/08/1991, Công ty Cổ phần Mirolin là công ty sản xuất và kinh doanh hàng đầu Việt Nam về các thiết bị nội thất nhà tắm cao cấp với chuỗi các showroom có qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.