SVP2280S400N01
Bàn cầu hai khối ESTAFAN SVP2280S400N01
Syphon
305 mm

Hệ thống xả Syphon, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả Syphon, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category