SVP2860S600N01
Bàn cầu hai khối NAAN
xả thẳng
260-305 mm

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 260-305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 260-305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category