SVP2060S400N01
Bàn cầu hai khối NO.20
xả thẳng
305 mm

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category