SVN28104100N01
Bàn cầu một khối NICE
xả thẳng
305 mm

Nắp gỗ. Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Nắp gỗ. Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category