SVN28104101N01
Bàn cầu một khối NICE (Nắp gỗ)
xả thẳng
305 mm

Nắp gỗ. Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Nắp gỗ. Hệ thống xả thẳng, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category