AAMK 170F
Bồn tắm ngọc trai đặt sàn America AAM170F
N/A
1700 x 800 x 540 mm

Bồn tắm ngọc trai cao cấp đặt sàn America Có chức năng massage, có vòi thành bồn Kích thước: 1700 x 800 540 mm

Bồn tắm ngọc trai Mirolin
Bồn tắm ngọc trai cao cấp đặt sàn America
 
Có chức năng massage, có vòi thành bồn
 
Kích thước: 1700 x 800 540 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category