Lò nướng kết hợp vi sóng

NM 44 G BK
ND 3993
NC 44 G BK
ND 3976