MK 704
Vòi bếp cắm chậu nóng lanh
N/A

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh dây rút Tăng hiệu quả sử dụng với 2 chế độ nước

Series 700
Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh dây rút
Tăng hiệu quả sử dụng với 2 chế độ nước
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category