Sen cây nhiệt độ MK 908 - Set 2
690 Views

Sen cây nhiệt độ MK 908 
 
Set 2: Kèm bát sen Inox 250 x 250 và tay sen đồng