Giải thưởng

Giải thưởng Tinh Hoa Việt Nam 2008
 Mẫu bồn tắm đã giành được giải thưởng Tinh hoa Việt Nam.

 Bồn tắm Acrilic Ngọc trai Giải thưởng Tinh Hoa Việt Nam 2008


 


 Mirolin nhận chứng thư "Top 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2014" do Viện Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế Cấp