Tầm nhìn, sứ mệnh

Đem lại chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống; đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa Hanel Mirolin.

 
 
  Mục tiêu
 Luôn mang lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng và đối tác vì sự phát triển bền vững dài lâu.
 
 
 
 Tầm nhìn
 Trở thành nhà cung cấp ngành VLXD hàng đầu Việt Nam và mang đẳng cấp Quốc tế.
 

 Sứ mệnh
 Đem lại chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống; đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa Hanel Mirolin.
 
 
 
 

 


 
 5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
 Tri thức là điều kiện tiên quyết đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty.
 
 Sáng tạo trong từng hoạt động dù là nhỏ nhất
 
 Đột phá với những ý tưởng mới, những bước đi táo bạo đem lại thành công của Công ty trong hiện tại và tương lai.
 Đoàn kết & Hợp tác là sức mạnh để Công ty không ngừng phấn đấu xây dựng Mirolin trở thành ngôi nhà chung cho tất cả các thành viên.
 Không ngừng hoàn thiện để trở thành Công ty hàng đầu trong ngành VLXD nói chung và phát triển Văn hóa phòng tắm, phòng bếp nói riêng.