Khách sạn Santa Barbara

23 Quán Thánh, Hà Nội

 Mirolin cung cấp thiết bị nội thất cho Khách sạn Santa Barbara
     


 Một số sản phẩm của Mirolin được sử dụng cho dự án :


Gạch Keraben
P2960 MABN

Gạch Keraben
P2960 MAGL

Vòi xịt MK 108

Sen cây nóng lạnh
MK 6688

Bàn cầu NIAN
NM2680


Lô giấy M306

Lavabo NM5286

Ống thải chữ P 
MK 512

 Xi phông giật MK 511

Bồn tắm Acrylic AR170

Vòi lavabo
 MK 501


Các dự án khác