Mirolin là nhà cung cấp thiết bị nội thất cho công trình Trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark


 

 Các sản phẩm được Mirolin cung cấp cho dự án :

Chậu Lugano NM5284

Bàn cầu Lugano xả trực tiếp NM-2282/WT

Vòi chậu nóng lạnh MK401

Ống thải chữ P RLP300

Xifon ấn & Ống thải chữ P
MK513 & MK512

Van nhấn tiểu nam RUF 100A

Lô giấy vệ sinh M5405

Tiểu nam RWU400

Vòi xịt MV107

Thoát sàn ML90