SVP2860S600N01
Bàn cầu hai khối NAAN
xả thẳng
260-305 mm

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 260-305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 260-305 mm.
Thiết kễ thân dài, vành kín.
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan