SVC2860W202N01 / MK2000
Bàn cầu xả trực tiếp NAAN / MIROLIN
xả thẳng với bộ van xả Mirolin (Hàn Quốc)
254 mm

Hệ thống xả thẳng. Bộ van xả Mirolin (Hàn Quốc). Tâm xả 254 mm. Thiết kế thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng.
Bộ van xả Mirolin (Hàn Quốc).
Tâm xả 254 mm.
Thiết kế thân dài, vành kín. 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button