SVC2861H210N01
Bàn cầu két âm đặt sàn NAAN
xả thẳng
180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn)

​Hệ thống xả thẳng, tâm xả 180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn). Thiết kễ dáng chữ D, vành kín.

​Hệ thống xả thẳng, tâm xả 180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn). Thiết kễ thân dài, vành kín.
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan