SVC2860HW10N01
Bàn cầu két âm treo tường NAAN
xả thẳng
215 mm (thoát ngang)

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 215 mm (thoát ngang). Thiết kễ dáng chữ D, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 215 mm (thoát ngang). Thiết kễ dáng chữ D, vành kín.
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan