BỘ SƯU TẬP GƯƠNG PHÒNG TẮM MIROLIN: -Series 1: Gương trơn - in men -Series 3: Gương mài lõm - in men-Series 5: Gương hai lớp-Series 7: Gương đèn - đồng hồ-Series 9: Gương in màu - mài mỹ thuật