AAMK 170F
Bồn tắm ngọc trai đặt sàn America
N/A
1700 x 800 x 540 mm

Bồn tắm ngọc trai cao cấp đặt sàn America Đa chức năng (Massage, Sục khí), có vòi thành bồn

Bồn tắm ngọc trai Mirolin
Bồn tắm ngọc trai cao cấp đặt sàn AMERICA

AAM 170
Có chức năng massage
Kích thước: 1700 x 800 x 540 mm

AAM 170F
Có chức năng massage, có vòi thành bồn
Kích thước: 1700 x 800 x 540 mm

AAMK 170
Đa chức năng (Massage, Sục khí)
Kích thước: 1700 x 800 x 540 mm

AAMK 170F
Đa chức năng (Massage, Sục khí), có vòi thành bồn
Kích thước: 1700 x 800 x 540 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan