SVW27105410N01
Lavabo bán âm bàn SOLINAR
N/A
538 x 440 x 195 mm

Chậu âm bàn. Kích thước: 538 x 440 x 195 mm

Chậu âm bàn.
Kích thước: 538 x 440 x 195 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan