SVW2100565XN01 SVW2100565XN01
Lavabo chân dài DERBY (LARGE)
N/A

Chậu chân dài. Kích thước: 555 x 480 x 820 mm

Chậu chân dài.
Kích thước: 555 x 480 x 820 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan