Lavabo chân lửng

Chất lượng cuộc sống đang theo xu hướng trân trọng những giá trị đơn giản. Vì thế MIROLIN luôn trau chuốt và loại trừ tất cả những đường nét thiết kế không cần thiết nhằm hướng đến sự đơn giản hài hòa. Kết hợp giữa khái niệm tinh giản với thiết kế...
Lavabo chân lửng SAVAL
SVW27106030N01 SVH2710W400NO1
Lavabo chân lửng DERBY...
SVW2100565XN01 SVH2100W400NO1
Lavabo chân lửng NUVO
SVW2320605XN01 SVH2710W400NO1