SVW2100565XN01 SVH2100W400NO1
Lavabo chân lửng DERBY (LARGE)
N/A
555 x 480 x 225 mm

Chậu treo tường chân lửng. Kích thước: 555 x 480 x 225 mm

Chậu treo tường chân lửng. 
Kích thước: 555 x 480 x 225 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan