SVW2050550XN01
Lavabo đặt âm bàn BE
N/A
555 x 420 x 200 mm

Lavabo âm bàn. Kích thước: 555 x 420 x 200 mm

Lavabo âm bàn.
Kích thước: 555 x 420 x 200 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan