SVW26806000N01
Lavabo đặt âm bàn NIAN
N/A
605 x 410 x 215 mm

Lavabo âm bàn. Kích thước: 605 x 410 x 215 mm

Lavabo âm bàn.
Kích thước: 605 x 410 x 215 mm 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan