SVW2110471XN01
Lavabo đặt bàn DEW
N/A
470 x 560 x 205 mm

Chậu đặt bàn. Kích thước: 470 x 560 x 205 mm

Chậu đặt bàn.
Kích thước: 470 x 560 x 205 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan