SVW27004300N01
Lavabo đặt bàn NUR
N/A
470 x 470 x 220 mm

Chậu đặt bàn. Kích thước: 470 x 470 x 220 mm

Chậu đặt bàn. 
Kích thước: 470 x 470 x 220 mm
 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan