SVW27005100N01
Lavabo đặt bàn NUR
N/A
540 x 365 x 190 mm

Chậu đặt bàn. Kích thước: 540 x 365 x 190 mm

Chậu đặt bàn. 
Kích thước: 540 x 365 x 190 mm
 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan