SVW2360561XN01
Lavabo đặt bàn SPACE
N/A
565 x 500 x 160 mm

Chậu đặt bàn. Kích thước: 565 x 500 x 160 mm

Chậu đặt bàn. 
Kích thước: 565 x 500 x 160 mm
 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan