SVW27804810N01
Lavabo bán âm bàn FAYE
N/A
480 x 485 x 180 mm

Chậu âm bàn. Kích thước: 480 x 485 x 180 mm

Chậu âm bàn.
Kích thước: 480 x 485 x 180 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan