SVW2100505XN01
Lavabo treo tường DERBY (SMALL)
N/A
495 x 425 x 205 mm

Lavabo treo tường. Kích thước: 495 x 425 x 205 mm

Lavabo treo tường. 
Kích thước: 495 x 425 x 205 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan