SVW2100565XN01
Lavabo treo tường DERBY (LARGE)
N/A
555 x 480 x 225 mm

Lavabo treo tường. Kích thước: 555 x 480 x 225 mm

Lavabo treo tường. Kích thước: 555 x 480 x 225 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan