SVW2200505XN01
Lavabo treo tường GOSAU
N/A
500 x 320 x 175 mm

Lavabo treo tường. Kích thước: 500 x 320 x 175 mm

Lavabo treo tường. 
Kích thước: 500 x 320 x 175 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan