SVW20205510N01
Lavabo treo tường NOI
N/A
555 x 440 x 200 mm

Lavabo treo tường. Kích thước: 555 x 440 x 200 mm

Lavabo treo tường.
Kích thước: 555 x 440 x 200 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan