SVP2020S400N01
Bàn cầu hai khối ESSEN
Syphon
305 mm

Hệ thống xả Syphon, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả Syphon, tâm xả 305 mm. Thiết kễ thân dài, vành kín.
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan