SVW2321615XN01
Lavabo bán âm bàn NUVO
N/A
610 x 470 x 190 mm

Chậu âm bàn. Kích thước: 610 x 470 x 190 mm

Chậu âm bàn.
Kích thước: 610 x 470 x 190 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan