SVU283020U1N01
Tiểu nam treo tường NOW
N/A
305 x 310 x 715 mm

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện). Kích thước 305 x 310 x 715 mm

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện).
Kích thước 305 x 310 x 715 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan