SVU22500100N01
Tiểu nam treo tường ORBIT
N/A
310 x 310 x 465 mm

Tiểu nam treo tường, cấp nước trước. Kích thước 310 x 310 x 465 mm

Tiểu nam treo tường, cấp nước trước. Kích thước 310 x 310 x 465 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan