MK 701A
Vòi chậu một lỗ nóng lạnh MK 701A
N/A

Vòi chậu một lỗ nóng lạnh Mirolin MK 701A, kèm tay sen mạ H200

Series 700
Vòi chậu một lỗ nóng lạnh Mirolin MK 701A kèm tay sen mạ H200
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan