ND 3834
RLT 37 SLIM
N/A
350 x 700 x 67mm
Tây Ban Nha

Bếp điện 3 vùng nấu KT 350 x 700 x 67mm

  • 3 vùng nấu:
    • 1 vùng triple high light O27/21/14,5 cm x 2,7/1,95/1,05kw 
    • 2 vùng high light O14cm x1,2kw 
  • Điều khiển cảm ứng chạm 
  • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
  • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
  • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư
  • Tổng công suất 5,1kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan