ND 3942
RT 36
N/A
520 x 590 x 67mm
Tây Ban Nha

Bếp điện 3 vùng nấu KT 520 x 590 x 67mm

 • 3 vùng nấu:
  • 1 vùng  triple high light O27/21/14cm x 2,7/1,95/1,05kw
  • 1 vùng high light O18cm x 1,8kw
  • 1 vùng high light O14cm x 1,2kw
 • Điều khiển cảm ứng chạm 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư
 • Tổng công suất 5,7kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan