ND 3987
IB 36 BK
N/A
520 x 590 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 3 vùng nấu KT 520 x 590 x 68mm

 • 3 vùng nấu:
  • 1 vùng ϕ 27cm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 1 vùng ϕ 22cm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 1 vùng ϕ 18cm x1,4kw 
 • Điều khiển cảm ứng  
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư
 • Tổng công suất 6,7kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan