ND 3989
IB 36 WH
N/A
520 x 590 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 3 vùng nấu KT 520 x 590 x 68mm

 • 3 vùng nấu:
  • 1 vùng ϕ 270mm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 1 vùng ϕ 220mm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 1 vùng ϕ 180mm x 1,4kw 
 • Điều khiển cảm ứng chạm
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư
 • Tổng công suất 6,7kw
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan