ND 3988
IB 46 B1
N/A
520 x 590 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 4 vùng nấu KT 520 x 590 x 68mm

 • 4 vùng nấu:
  • 2 vùng O22cm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 2 vùng O18cm x 1,4kw 
 • Điều khiển cảm ứng  
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút) 
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 7,4kw
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan