ND 3999
IB 46 BK
N/A
520x 590 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 4 vùng nấu KT 520x 590 x 68mm

 • 4 vùng nấu:
  • 1 vùng 1O 22cm x 1,85kw (Booster 2,1kw)
  • 1 vùng 2O 18cm x 1,4kw (Booster 1,85kw) 
  • 2 vùng 3 và 4 O 18cm x 1,4kw
 • Điều khiển cảm ứng  
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 6,75kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan