ND 3998
IBS 36 AG
N/A
525 x 595 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 3 vùng nấu KT 525 x 595 x 68mm

 • 3 vùng nấu:
  • 1 vùng O 27cm x 2,3kw (Booster 3kw) 
  • 1 vùng O 22 cm x2,3kw (Booster 3kw) 
  • 1 vùng O 18 cm x 1,4kw
 • Điều khiển cảm ứng trượt
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 6,7kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan