ND 4000
IBS 46 AG
N/A
525 x 595 x 68mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 4 vùng nấu KT 525 x 595 x 68mm

 • 4 vùng nấu
  • 2 vùng ϕ 22cm x 2,3kw (Booster 3kw)
  • 2 vùng ϕ 18cm x 1,4kw.
 • Điều khiển cảm ứng trượt 
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99’)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 7,4kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan