ND 3924
IPS 36 B1
N/A
520 x 590 x 50mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 3 vùng nấu KT 520 x 590 x 50mm

 • 3 vùng nấu:
  • 1 vùng ϕ28cm x 3kw (Booster 5,5kw)
  • 1 vùng ϕ23cm x 2,3kw (Booster 3,7kw)
  • 1 vùng ϕ16.5cm x 1,4kw (Booster 2,2kw)
 • Điều khiển cảm ứng trượt 
 • Chức năng tự nhận diện vùng nấu 
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 7,4kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan