MT1200W-2B1D/R
Chậu bán thủ công MT1200W-2B1D/R
N/A
1200 x 500 x 240.200 mm
0.8 mm

Chậu rửa INOX SUS 304 Kích thước: 1200 x 500 x 200 mm Độ dày: 0.8 mm Công nghệ : Bán thủ công Rọ ngăn mùi hiệu quả

Chậu rửa INOX SUS 304
Kích thước: 1200 x 500 x 200 mm
Độ dày: 0.8 mm
Công nghệ : Bán thủ công
Rọ ngăn mùi hiệu quả
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan